Blad och löv

Höstlig färgsymfoni
lars.hagg@ownit.nu